LIVSSTILSHØJSKOLEN GUDUM har stor erfaring og succes med vores linje for tosprogede kursister. Her har kursisterne mulighed for at tilegne sig færdigheder i dansk som andetsprog, herunder at anvende det dan­ske sprog og at opnå viden om dansk kultur. Undervisningen fremmer den enkelte kursists personlige og sproglige udvikling. Der fokuseres på at udvikle kursisternes forudsætninger for en aktiv og ligeværdig delta­gelse i højskolelivet samt deres mulighed for eventuelt at tilmelde sig eksamen på sprogskole. Undervisningen skal stimulere kursisternes lyst til både at bruge dansk på Højskolen og udenfor højskolen.

De kursister, som vælger dansk som andetsprog, følger i de frie moduler Højskolens øvrige valgfag og opnår således et Højskoleophold, hvor det gode højskoleliv stadig er omdrejningspunktet – hvor samvær, fællessang og morgensamlinger er integrerede elementer. Vi har valgt at vægte de tosprogede kursisters integration i det generel­le Højskolefællesskab meget højt. Derfor er det vores hensigt at holde andelen af tosprogede kursister på max. 10% af et hold.

Vi tilbyder højskolekurser for Jobparate flygtninge såvel som aktivitetsparate flygtninge.

Jobparate udlændinge:

  • I aldersgruppen 18-29 år
  • Målet med opholdet er at forbedre udlændingens beskæftigelsesmuligheder
  • Udlændingen skal forinden have gennemført et virksomhedsrettet tilbud, med mindre kommunen vurderer, at et særligt højskoleophold på Livsstilshøjskolen er mere egnet til at forbedre udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder
  • I det særlige højskoleophold på Livsstilshøjskolen indgår sprogundervisning og et særligt tilrettelagt erhvervsrettet forløb på Livsstilshøjskolen, som udgør mindst en tredjedel af den samlede undervisning
  • Opholdet på Livsstilshøjskolen kan indeholde tilbud om erhvervspraktik eller erhvervsrettet undervisning på en erhvervsskole eller et AMU-center.
  • Kommunen kan dække egenbetaling for deltagelse i op til 26 uger. Der ydes ikke statsrefusion for kommunens udgift hertil.

 Aktivitetsparate udlændinge:

Vi tilbyder fortsat aktivitetsparate udlændinge et højskoleophold som led i et integrationsprogram. Gives et sådant tilbud på Livsstilshøjskolen kan kommunen dække egenbetaling for deltagelse i op til 26 uger. Kommunen modtager 50 pct. i statslig refusion af den afholdte udgift til egenbetaling. Indholdet af opholdet svarer i øvrigt til kurser for Jobparate udlændige.

Læs mere om vores to-sprogslinje her

Kontakt gerne Livsstilshøjskolen for yderligere information.