For modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Det er muligt for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, at gå på Livsstilshøjskolen og samtidig beholde kontanthjælpen, uddannelseshjælpen eller integrationsydelsen.
Betingelsen herfor er, at man som kursist, på eget initiativ har søgt optagelse på Livsstilshøjskolen, og at man fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet under højskoleopholdet. Kommunen skal ikke have godkendt opholdet.

Livsstilshøjskolen ønsker at støtte vore kursisterne på deres vej mod arbejdsmarkedet. Højskolen tilbyder f.eks. flere fag, der arbejder med et styrket selvværd og med den robusthed, som det i dag kræver at gå på arbejde – en robusthed, som det for nogen ikke er en selvfølge at besidde. Samtidig tilbyder vi én gang om ugen at samle de kursister som er jobsøgende, og ønsker dermed at motivere til fortsat jobsøgning.

Nærmere oplysninger ved Bjarne Laugesen, bsl@livsstilshojskolen.dk eller tlf. 2127 2907