Priser og betaling

Der er mulighed for at være dagskursist, sådan at du deltager i skolens undervisning, men ikke overnatter på skolen. Kontakt skolen for at aftale nærmere om vilkårene.

Lange kurser over 12 uger: Depositum 3.000,- kr. Resten af opholdet betales månedsvis forud.
Depositum tilbagebetales efter fuldført kursus. Afbryder du opholdet før kursets afslutning, får du ikke tilbagebetalt depositum.
pris pr. uge: 1395,-

Mellemlange kurser: 6 og 7 uger, 1. uges ophold betales ved tilmelding. Resten af opholdet betales over 2 rater.
pris pr. uge: 1745,-

Korte sommerkurser: 1 uge, ved tilmelding betales 800,- kr. som er en del af betalingen for opholdet.
pris pr uge: 3900,- dog koster Harmonikakurset, Sund og Glad og Sjov med symaskinen 4100,- pr uge

Venligst brug det på fakturaen printet betaler-ID
Framelder du dig kurset senest 4 uger før kursusstart, får du det indbetalte beløb tilbage-fratrukket et administrationsgebyr på 200,- kr.