På Livsstilshøjskolen i Gudum har vi 2 lærere, der er uddannede mentorer.

Er du ung mellem 17½ og 25 år, og er du i i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, så kan vi hjælpe dig.

For at få en mentor tilknyttet her skal du have en uddannelsesplan fra Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor et højskoleophold er en del af planen.

Når du så kommer på skolen, og får tildelt en mentor, så udarbejder du og mentor i fællesskab en skriftlig aftale om, hvordan dit ophold på skolen skal forløbe, og hvordan der følges op. Mentoren skal hjælpe dig med, at du får opfyldt de mål, der er i din uddannelsesplan.

Her på skolen er det mentorens opgave:

  • At give dig introduktion til skolen når du starter
  • At informere dig om regler og rutiner
  • At holde dig fokuseret på dine mål
  • At bibringe dig trivsel og tryghed
  • At give dig introduktion til det sociale fællesskab
  • At hjælpe dig med at løse eventuelle konflikter
  • At have nærvær og være til stede for dig
  • Kontakt til andre uden for skolen
  • Kontakt til forældre
  • I øvrigt alt forefaldende som du måtte have behov for.