Meditation som værktøj
Fokus på trivsel og stressdæmpende livsstil

1 . juli til 7. juli 2018
Pris 4.100 kr

Et liv i trivsel er et liv med rytme og balance på alle niveauer både på det fysiske, det mentale og det sociale plan.
Rytme er regelmæssighed – at være i bevægelse og i ro, at være udadvendt og indadvendt.
Balance er at være fleksibel over for de forandringer, du konstant møder livet igennem.

Ugen byder på
– Kend dig selv i fem stresstyper
– Fem faser i kinesisk sundhedsforståelse
– Stemmen som redskab til “væredygtighed”
– Nada-guidning med ro, balance og rytme
– Naturoplevelser og masser af højskolesamvær

Der er fokus på trivsel og stressdæmpende livsstil. På meditative teknikker og færdigheder, som kan bruges i hverdagen, arbejdet og privatlivet, og du øver dig i at rumme livets vilkår.

Kursusleder er Elsebeth Bak, som er lærer på Livsstilshøjskolen. Hun har i 20 år arbejder med samspillet mellem krop, sind og bevægelse gennem fysiske øvelser, afspænding og meditation.