Kursus på højskole om meditation

1 . juli til 7. juli 2018
Pris 4.100 kr som dækker enkeltværelse, fuld forplejning og undervisning. 
På kurset vil der være bl.a. fokus på trivsel og stressdæmpende livsstil.  

Kursusbrochure pdf

 

Meditation som værktøj
Et liv i trivsel er et liv med rytme og balance på alle niveauer både på det fysiske, det mentale og det sociale plan.
Rytme er regelmæssighed – at være i bevægelse og i ro, at være udadvendt og indadvendt.
Balance er at være fleksibel over for de forandringer, du konstant møder livet igennem.

Ugen byder på
– Kend dig selv i fem stresstyper
– Fem faser i kinesisk sundhedsforståelse
– Stemmen som redskab til “væredygtighed”
– Nada-guidning med ro, balance og rytme
– Naturoplevelser og masser af højskolesamvær

Der er fokus på trivsel og stressdæmpende livsstil. På meditative teknikker og færdigheder, som kan bruges i hverdagen, arbejdet og privatlivet, og du øver dig i at rumme livets vilkår.

Kursusleder er Elsebeth Bak, som er lærer på Livsstilshøjskolen. Hun har i 20 år arbejder med samspillet mellem krop, sind og bevægelse gennem fysiske øvelser, afspænding og meditation.