Persondatapolitik

Formålet med denne beskrivelse af Livsstilshøjskolen Gudum’s  persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.

Vi har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af sammenhæng i forhold til de oplysninger, der behandles.

Nærværende politik har således til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, til hvilke formål og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Indsamling af personoplysninger ved Livsstilshøjskolen Gudum
Når du tilmelder dig et ophold på Livsstilshøjskolen Gudum, indsamler og opbevarer vi dine personoplysninger. Her er tale om almindelige persondata som navn, adresse, tlf. nr., mailadresse, CPR-nummer og uddannelsesmæssige forhold.  Vi indsamler evt. også følsomme data såsom helbredsoplysninger og andre personlige data, som har betydning for dig i forhold til dit højskoleophold.

Anvendelse af personoplysninger
Vi indsamler og anvender dine oplysninger til følgende formål:

– Højskole drift (administration, indkvartering, ansøgning om tilskud)
– Statistik (historisk og kulturel interesse)
– Markedsføring og kommunikation

Direkte markedsføring
For at sikre relevant og vedkommende kommunikation til vores kursister,  anvender vi dine persondata til brug af målrettet markedsføring. Det betyder konkret at:

Vi benytter din mailadresse til at målrette vores annoncering af gode tilbud på kurser og arrangementer på Livsstilshøjskolen.  På denne måde kan vi sikre at vores kursister bliver eksponeret for relevante kurser, arrangementer og nyheder.

Du vil blive bedt om at evaluere dit ophold på Livsstilshøjskolen Gudum. Oplysningerne lagres internt i papirform og vil udelukkende blive brugt internt med det formål at optimere og forbedre vore kurser.

Videregivelse til andre dataansvarlige
Vi gør opmærksom på at Livsstilshøjskolen Gudum ikke videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjepart.

Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere ovenstående formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere tid i anonymiseret form.

Dine rettigheder
Du kan altid henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver oplysningerne til andre.
Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.
Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Livsstilshøjskolen Gudum eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret.
Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne til direkte markedsføring.

Dataansvarlig

Forstander