Betaling

12, 13 og 19 uger’s kurser:
Depositum 3.000,- kr..Opholdet betales månedsvis forud
Depositum tilbagebetales efter fuldført kursus.
Opholdet betales over 4 rater, første rate ca. 40 dage før kursusstart, de næste rater med 30 dages mellemrum.

6 – 7 uger’s kurser:
1. uges ophold betales ved tilmelding
Resten af opholdet betales over 3 rater.

Sommer-ugekurser:
Depositum 800,- kr. er en del af betaling for opholdet, de 800,- kr. betales ved tilmelding
Resten betales ca. 40 dage før kursusstart.
Framelder du dig kurset senest 4 uger før kursusstart, får du det indbetalte beløb tilbage,
fratrukket et administrationsgebyr på 200,- kr.
Framelder du senere end 4 uger, mister du det indbetalte beløb.

Beløbet kan indsættes på vores konto i Sparekassen Thy
Regnr. 9119 kontonr. 77259 eller på tilsendte indbetalingskort.