Livsstilshøjskolen Gudum:
Højbjergvej 2
7620 Lemvig
Tlf.: (+45) 97 88 83 00

omstilling til:
1-  kursus, tilmelding, brochure.
2- administration (1-  marketing. 2-  bogholderi. 3-  forstander. 4-  projektmedarbejder).
3- køkken.
4- pedel.
5- lærerværelse.

Mail: info@livsstilshojskolen.dk

CVR nr.: 29737908

Konto i Sparekassen Thy:
Regnr. 9119
Kontonr. 0000077259


Forstander:

Solvejg Krarup
Mobil: 60 48 89 50
Mail: forstander@lshg.dk


Viceforstander og marketing: 

Lise Kragh Møller
Mobil: 29 91 83 04
Mail: lkm@lshg.dk


Bogholderi:

Bodil Bruun
Mail: kontakt@lshg.dk


Kursus, tilmelding og brochurer: 

Conni Poulsen
Mail: conni@lshg.dk


Køkkenleder: 

Allan Sundgaard
Mail: madstedet@lshg.dk 


Pedel: 

Henrik Pedersen
Mobil: 29 89 83 02
Mail: pedel@lshg.dk