Skolekredsen er Livsstilshøjskolens øverste myndighed.
Det er medlemmerne af skolekredsen der vælger skolens bestyrelse, der igen har myndigheden til at ansætte og afskedige forstander og lærere.

Du kan blive medlem af skolekredsen, ved at indbetale et kontingent på 100 kr. pr. år. Dette giver dig ret til følgende

  • At stille op til bestyrelsen
  • At stemme til bestyrelsesvalg
  • At deltage i generalforsamlinger
  • At blive inviteret til arrangementer på højskolen
  • Indsigt i højskolens budgetter og regnskaber

Medlemskabet kan tegnes ved henvendelse til skolen eller skolens  bestyrelse, eller du kan sende kontingentet til Sparekassen Thy reg. nr. 9119 konto 77259.

Vedtægter

Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen
den 27. februar 2007.

 Se vedtægter her