Informationer

Værdigrundlag

Livsstilshøjskolen Gudum er en almen folkehøjskole, der vil være et ståsted og give de bedste betingelser for mennesker, der vil bevægelse i deres eget liv.

Vi tilbyder denne særlige, livsbevarende og vedvarende bevægelse for den enkelte gennem kost, motion og psykologisk indsigt. Vi bruger vores særegne natur og kultur aktivt, og ingen rejser hjem uden at have brugt og oplevet den.

Vi bygger på disse fire dimensioner af menneskelivet:
Den fysiske, den intellektuelle, den sociale og den åndelige.

Højskolens særegne liv, undervisning og skoleform er med til at sikre vores fagligt høje niveau. Gennem fællesskab, tillid og demokratisk dannelse bliver vi stærkere selv og sammen.
—–

Her kan du se skolens vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen 21. april 2022 og den ekstraordinære generalforsamling 18. maj 2022.

 
Årsplanen for 2021/2022 kan du se her.

Skolekreds

Skolekredsen er Livsstilshøjskolens øverste myndighed.

Det er medlemmerne af skolekredsen, der vælger skolens bestyrelse, der igen har myndigheden til at ansætte og afskedige forstander og lærere.

Du kan blive medlem af skolekredsen ved at indbetale et kontingent på 100 kr. per år. Medlemskabet kan tegnes ved henvendelse til skolen eller skolens bestyrelse, eller du kan sende kontingentet til Sparekassen Thy reg. nr. 9119 konto 77259.

Medlemskabet giver dig ret til følgende:

• At stille op til bestyrelsen
• At stemme til bestyrelsesvalg
• At deltage i generalforsamlinger
• At blive inviteret til arrangementer på højskolen
• Indsigt i højskolens budgetter og regnskaber

Du kan læse referatet af det seneste møde i skolekredsen her.

Bestyrelsen

Poul-Erik Damgaard – Formand (kontakt: apd@os.dk)
Birgitte Krøyer – Næstformand
Johannes Kjærgaard – Sekretær
Jens Lønberg Pedersen – Bestyrelsesmedlem
Carl Christian Thorsen – Bestyrelsesmedlem
Per Møller Jensen – Bestyrelsesmedlem
Elisabeth Bjerrum – Bestyrelsesmedlem
Rudy Madsen – Bestyrelsesmedlem
Henrik Pedersen – Medarbejderrepræsentant
Maria Kangas Christensen – Forstander
Jørgen Nørby – Suppleant

livsstilshøjskolen gudum pilatesbolde bolde fællesskab leg sjov højskole bevægelse vægttab motion aktivitet

Elevforeningen

Elevforeningen på Livsstilshøjskolen Gudum afholder arrangementer for både nuværende og tidligere kursister.

Du kan læse meget mere til foreningen og arrangementerne i Facebook-gruppen Elevforeningen – Livsstilshøjskolen Gudum.

Til sagsbehandleren

Livsstilshøjskolen Gudum er en højskole, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at skabe positive forandringer i livet. Det betaler sig for mennesket, samfundet og for den enkelte kommune

Persondatapolitik