Informationer

Livsstilshøjskolen Gudum er taget under konkursbehandling

Livsstilshøjskolen Gudum er taget under konkursbehandling ved dekret afsagt 11. oktober 2022. Al henvendelse skal ske til kurator, advokat Jens Brusgaard fra Trolle Advokatfirma, jbr@trolle-law.dk, 22 62 03 44.

OBS: Er du tilmeldt som kommende kursist i 2022 eller 2023, så skal du sende kurator en e-mail. Det er afgørende, at han har din henvendelse på skrift til opgørelsen af konkursboet.

Livsstilshøjskolen Gudum lukker

Livsstilshøjskolen Gudum indstiller driften den 11. oktober 2022.
Højskolens bestyrelse har måttet erkende, at de stigende energipriser og generelle prisstigninger betyder, at det ikke længere for skolen er muligt at drive folkehøjskole med de forpligtelser til struktur og indhold, der følger. Livsstilshøjskolen Gudum har klaret sig pænt igennem Covid19-perioden, den har markeret sig som en markant lokal kulturaktør, og skolen er og har været en eftertragtet arbejdsplads.
Det er derfor med stor ærgrelse, at bestyrelsen må konstatere, at driften ikke kan hænge sammen. De stigende omkostninger og et pres på kursisternes private økonomier har i stigende grad afholdt dem fra at tilmelde sig højskolens kurser og ophold.
Vi beklager, at vi ikke længere kan tilbyde folkehøjskolekurser med fokus på bevægelse og livsstil i Gudum.  Vi har netop fejret et flot 15 års-jubilæum, og over de 15 år er behovet for og nødvendigheden af kurser med fokus på livsstil, kost og bevægelse i højskolens ramme ikke blevet mindre. Kun større. Højskolen har hele tiden været en stærk bærer af alle folkehøjskolers formål med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Alle kursister, der har været på Livsstilshøjskolen Gudum, har mødt dette formål og er rejst styrkede hjem. Vi begræder inderligt, at det ikke længere skal være muligt at finde netop Livsstilshøjskolen Gudums unikke tilbud i højskolefamilien, for behovet og lysten blandt kursisterne var der. Vi var som bestyrelse og medarbejdere slet ikke færdige med denne opgave”, udtaler skolens bestyrelsesformand, Poul-Erik Damgaard.
Bestyrelsen vil i de kommende dage være optaget af at hjælpe kursister og medarbejdere videre bedst muligt.
Yderligere spørgsmål kan rettes til formanden på mob: 53 29 30 15.

Værdigrundlag

Livsstilshøjskolen Gudum er en almen folkehøjskole, der vil være et ståsted og give de bedste betingelser for mennesker, der vil bevægelse i deres eget liv.

Vi tilbyder denne særlige, livsbevarende og vedvarende bevægelse for den enkelte gennem kost, motion og psykologisk indsigt. Vi bruger vores særegne natur og kultur aktivt, og ingen rejser hjem uden at have brugt og oplevet den.

Vi bygger på disse fire dimensioner af menneskelivet:
Den fysiske, den intellektuelle, den sociale og den åndelige.

Højskolens særegne liv, undervisning og skoleform er med til at sikre vores fagligt høje niveau. Gennem fællesskab, tillid og demokratisk dannelse bliver vi stærkere selv og sammen.
—–

Her kan du se skolens vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen 21. april 2022 og den ekstraordinære generalforsamling 18. maj 2022.

Skolekreds

Skolekredsen er Livsstilshøjskolens øverste myndighed.

Det er medlemmerne af skolekredsen, der vælger skolens bestyrelse, der igen har myndigheden til at ansætte og afskedige forstander og lærere.

Du kan blive medlem af skolekredsen ved at indbetale et kontingent på 100 kr. per år. Medlemskabet kan tegnes ved henvendelse til skolen eller skolens bestyrelse, eller du kan sende kontingentet til Sparekassen Thy reg. nr. 9119 konto 77259.

Medlemskabet giver dig ret til følgende:

• At stille op til bestyrelsen
• At stemme til bestyrelsesvalg
• At deltage i generalforsamlinger
• At blive inviteret til arrangementer på højskolen
• Indsigt i højskolens budgetter og regnskaber

Du kan læse referater af de seneste møder i skolekredsen her.

Bestyrelsen

Poul-Erik Damgaard – Formand (kontakt: apd@os.dk)
Birgitte Krøyer – Næstformand
Johannes Kjærgaard – Sekretær
Jens Lønberg Pedersen – Bestyrelsesmedlem
Carl Christian Thorsen – Bestyrelsesmedlem
Per Møller Jensen – Bestyrelsesmedlem
Elisabeth Bjerrum – Bestyrelsesmedlem
Rudy Madsen – Bestyrelsesmedlem
Henrik Pedersen – Medarbejderrepræsentant
Maria Kangas Christensen – Forstander
Jørgen Nørby – Suppleant

livsstilshøjskolen gudum pilatesbolde bolde fællesskab leg sjov højskole bevægelse vægttab motion aktivitet

Elevforeningen

Elevforeningen på Livsstilshøjskolen Gudum afholder arrangementer for både nuværende og tidligere kursister.

Du kan læse meget mere til foreningen og arrangementerne i Facebook-gruppen Elevforeningen – Livsstilshøjskolen Gudum.

Til sagsbehandleren

Livsstilshøjskolen Gudum er en højskole, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at skabe positive forandringer i livet. Det betaler sig for mennesket, samfundet og for den enkelte kommune

Persondatapolitik